Εικόνες από το γάμο της Μαργαρίτας Γ. Μποσμή, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2011.